جهان دراین روزها درفقدان غمبار مردی از تبار حقوق مدنی ، منع تبعیض نژادی ، مهربانی وضد خشونت ، به سوگ نشسته و قلبی آزرده و رنجیده دارد.

«جان لوئیس»  که درراه این اهداف ارزشمند پایمردی ومقاومت کرد و بهای مقاومتش را با تحمل شکنجه ها ، رنجها و آزارها پرداخت نمود و سرانجام پس از طی دوران سخت بیماری جانکاه ،جان بجان آفرین تسلیم کرد.
ما مسلمانان با ایمان به همه انبیای الهی وکتب مقدس آسمانی  از قرآن مجید وآموزه های نبوی واهل بیت مکرم او(ع) ارزشهای اخلاقی ، وحدت خانواده بشری احسان ، مهربانی و اجتناب ازخشونت را آموخته ایم و احترام و تکریم اسوه های این فضائل انسانی را برخود لازم میدانیم.
اینجانب به عنوان یک ایرانی مسلمان ، مرگ این رنجدیده مکارم اخلاق را به همه انسانهای فضیلت خواه تسلیت عرض می کنم . برای روانش آرامش الهی مسالت دارم و آروزمندم که روزی رویاها و آرمانهای او در سراسر جهان به نحو کامل تحقق یابد و دولت مردان جهان دست از اعمال خشونت نسبت به ملتهای مظلوم بردارند و با مردم جهان مهربان و با محبت باشند. خداوند رحمن ورحیم است وانسانها راچنین دوست دارد.

* رییس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران­- مطابق با ۱۸جولای ۲۰۲۰