نشست تخصصی نقش ادیان در تبیین‌ ارزش‌های اخلاقی در سالن همایش‌های مرکز اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اشرف بروجردی رئیس سازمان صبح امروز در این مراسم با اشاره به اقدامات یونسکو در زمینه اخلاق زیستی گفت: یونسکو اقدامات خوبی در خصوص نقش اخلاق در علوم زیستی انجام داده تا راه بهتر زیستن را به مردم نشان دهد.
وی با بیان اینکه اخلاق گمشده بشر است گفت: هرچقدر هم در حوزه علوم در دنیا توسعه صورت گرفته است، ولی متاسفانه به اخلاق توجهی نمی شود.

بروجردی با اشاره به اینکه پیامبر (ص) بر اخلاق تاکید دارد و رسالتش را برای جاری ساختن اخلاق عنوان کرده، بیان کرد: خداوند نیز بر اخلاق نیکو و حسنه پیامبر صحه گذاشته است.

بنابراین محور همه مباحث اخلاقی و دینی انسان است و باید مبنای رفتار خود را اخلاق قرار دهیم. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تاکید براینکه انسان باید از یافته‌های بشری بهره ببرد و از پیشرفت‌های علم استفاده کند اظهار کرد: بشر باید از اخلاق استفاده کامل ببرد زیرا اخلاق محور تمام مباحث علمی می‌تواند باشد .

او با تاکید بر اینکه شکل گیری مراودات بشری بر اساس اخلاق و دین بوده و مسئله اخلاق سبب شده تا مناسبات با دیگران بهتر شود تصریح کرد: اخلاق و تزکیه باعث پیشبرد و پیشرفت کارها می شود و اخلاق می تواند ظرف وجودی را برای کسب علم محیا سازد.

بروجردی خاطرنشان کرد: از اخلاق به عنوان مدار رفتار بشر یاد می‌شود و همواره تاثیر آن با عشق به هم نوع و دیگران بیشتر می‌شود.

او در پایان گفت: سیاستمداران ما باید بدانند با دوست داشتن مردم می توانند بر مردم حکومت کنند. قدرت زمانی اقتدار را معنا می کند که یک رابطه تعاملی بین حاکمیت و جامعه وجود داشته باشد.

محقق داماد:اگر مسایل را بد می بینیم نشان دهنده تابش شیطان برماست

آیت الله مصطفی محقق‌داماد رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی در ادامه این مراسم با بیان اینکه علم کلام علمی است که از اثبات صفات لازم و نشانه‌های نبی صحبت می‌کند گفت: اخلاق زیستی در علم کلام اسلامی قرار می‌گیرد. این علم صفات خدا را تشریح می‌کند‌ و صفات ذاتی و فعلی خدا در آن بحث‌ می‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه این جهان زنده و تجلی حیات خداوند است گفت: قوه جاذبه و علیت تجلی حیات خداوند است.
رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه فلاسفه اسلامی سرمایه واقعی بوده اظهار کرد: ما مدیون تفکر عقلی ابوعلی سینا و امثال ملاصدرا هستیم، آن‌ها معتقدند که خدا به معنای علم حیات و رب است.

محقق داماد با بیان اینکه هرموجودی که هستی‌اش بالاتر است اخلاق و علم آن بالاتر است گفت: یکسوی جهان خدا و سوی دیگر طبیعت است و با این نگاه جان، حیات مقدس می‌شود. او ادامه داد: انسان همان مقدار معرفت دارد که تجلی حیات و علم خدا در آن تابیده باشد.

محقق داماد با بیان اینکه اگر ما همه مسائل را بد می بینیم نشان دهنده تابش شیطان بر ما است گفت: ما باید حیات را قدسی کنیم.
رئیس انجمن بین‌اللملی اخلاق زیستی اسلامی یادآور شد: مقدس بودن حیات سبب اخلاقی شدن علوم زیستی می‌شود‌.