آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد:‏به اندازه‌ای که سرطان آدم کشته؛ به اندازه‌ای که جهل ناشی از دین خون ریخته؛ سر بریده به قصد قربت قطعه قطعه کرده؛ شاید هیچ بلایی این طور نقشی ایفا نکرده است؛ دین بدون معرفت به مراتب از بی‌دینی بدتر است.