قابل توجه پزشکان متعهدوخدمتگزار کشورعزیزمان ایران

امتحان بزرگ الهی :

۱-اینجانب مکرر گفته و نوشته ام که حرفه پزشکی ازچنان قداستی  برخوردار است که اگر بگوییم این دست خداست که از آستین پزشک برای درمان انسانها بیرون می آید گزاف نگفته ایم ، پزشک دوا می دهد و خداوند شفا. فاذا مرضت فهو یشفین/)بقره/۸۰) و چون بیمار شوم اوست که بهبودی‏ام می‏بخشد

۲- در بحران پیش آمده برای کشورعزیزمان تلاش شبانه روزی وایثارگرانه  گروه درمانی اعم از پزشکان ، پیراپزشکان ، پرستاران ، داروخانه ها ووو هرگز فراموش شدنی نیست وازاینجانب جزسپاس ودعابرای موفقیت وسلامتی آنان کار دیگری ساخته نیست. ازدرگاه خداوند متعال برای همه آنان سلامتی ومزید توفیق خواستاریم وامیدواریم که با تاییدات الهی این بلیه عظمی را بدست  با کفایت آنان دفع فرماید . آمین.

۳- به یقین این رخداد تلخ واسفبار برای مبتلایان، بیماری ورنج ودرداست ولی برای دست اندرکاران امور پزشکی امتحانی بزرگ از سوی خداوند متعال است .

۴- به رغم انکه تلاش درمانیان ایثارگر در مقابل دیدگان ملت عزیزمان مشهود وملموس است ، با کمال تأسف شنیده می شود که دربرخی از نواحی کشور که بیماری هجوم آورده ، عده ای از پزشکان مطب خودرا تعطیل کرده وپاسخگوی ارباب رجوع نمی باشند. خدا کند که این خبر صحت نداشته باشد .زیرا برای شرف، اخلاق وجوانمردی  ایرانی امری زشت وناپسنداست. یه یقین کم بود وسائل وتجهیزات هرگز نمی تواند عذری برای این گناه اخلاقی بحساب آید زیرا ناگفته پیداست  که تلاش برای تهیه امکانات از مقدمات واجبه این تکلیف انسانی است وتعطیلی مطب ودفتر کار طبیب راه حل نهائی نمی باشد.آیا این شرائط با شرائط دوران دفاع مقدس تفاوتی دارد که عزیزانی از شما به سوی جبهه برای یاری شتافتند وبی گمان برای همیشه نامشان با افتخار وسربلندی برتارک تاریخ ایران میدرخشد؟

۵- اصولا حرفه پزشکی از نظر فقهی از واجبات کفائی است که در برخی شرائط همچون شرائط فعلی که کشور با هجوم بیماری واگیر مواجه است در فرض گسترده شدن نیاز، به واجب عینی مبدل می شودوتخلف ازآن گناه کبیره است.

۶- خدمتگزاران عالیقدر:
گذشته از وجوب وتکلیف شرعی ، تکلیف انسانی واخلاق پزشکی را متذکر می گردم . شما عزیزان تحت توجهات پروردگار از دست رنج ملت  ایران این دانش را آموخته اید ودردامان این مادر پرورده شده اید، مادری که به امید یاوری ودستگیری امروز در کنارگاهواره شما نشسته ازشما انتظار یاری به فرزندانش را دارد، حاشا به جوانمردی شما عزیزان که صدای مام عزیز وطن و ناله هم وطنان را پاسخ ندهید. با توکل به یاری پروردگار وتوجهات ونزول شفای الهی دست از آستین به درآورید وبه سوی درمان بشتابید که خدا همراه شماست . من به عنوان یک روحانی خدمتگزار ملت ، دست شمارا می بوسم ، نه من بلکه:

صدها فرشته بوسه برآن دست میزند      کز کار خلق یک گره بسته واکند

۷- استدعای نگارنده از مقامات کشوری رفع نیازهای جامعه پزشکان است که با مدیریتی خردمندانه کمبودها را رفع فرمایند .

۸- از مقامات قضائی می خواهیم که به امرنه خیانت بلکه جنایت جنایتکارانی که دراین شرائط به سود  جوئی دست می یازند ووسائل مورد نیاز درمان را غارت می کنند و خون بی گناهان را می مکند بپردازند وبه نامه پراکنی وکاغذ بازی بسنده نفرمایند.شخصا به مراکزمربوط سرکشی فرمایند ومقصران راتذکروارشاد ومجرمان را تنبیه ومجازات نمایند. والسلام.

* مجتهد، حقوق‌دان و  رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران

* منتشر شده در سایت انتخاب . ۷ اسفند ۱۳۹۸