مصطفی محقق داماد در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:داعش یا هر قدرت دیگری تفسیر خشن خود از اسلام را ارائه می‌‌کند که مغایر با اهداف رسول‌الله است.

نکته جالب آنکه عده‌ای در داخل کشور خودمان هم برطبل خشونت می‌کوبند و زمانی که کسی از اسلام رحمانی سخن بگوید موضعی تند علیه آن اتخاذ می‌‌کنند.

این دسته باید بدانند که نتیجه تفسیر خشن و نادرست آنان از دین اینک به بار نشسته وخود شاهدکِشته خویش هستند، نه تنها در منطقه موجب سلب آسایش بشریت بلکه در سراسر جهان شده‌اند، که به یقین روح بلند رسول‌الله‌(ص) از آنان بیزار است ودر روز جزا در مقابل او سرافکنده خواهند بود.