این نامه امروز از طریق وزارت خارجه و سفیر ایران در واتیکان، برای آقای پاپ فرستاده شده است.

حضرت عالی جناب پاپ فرانسیس، رهبر محترم کاتولیک‌های جهان

اطمینان دارد ، که این ایام  که زندگی بشر در سراسر جهان با مشکل بیماری کرونا روبروشده پدر مقدس با قلبی آکنده از اندوه برای رفع این بلای عمومی و تسکین آلام بشری  در کنار همه انسانهای دلسوخته به درگاه آفریدگار بی نیاز دست نیاز ودعا دارند.

عالیجنابا
این روزها عموم ملت ایران در این بلای دردناک، اعم از کودکان، سالخوردگان، زنان ومردان در شهرها و روستاها از یکسو با فراگیرشدن این ویروس منحوس مواجهند و هرلحظه جان دادن عزیزی را در کنار خود تجربه می کنند و از سوی دیگر با تحریم های دولت ایالات متحده که درد و رنج آنان را چندان برابر ساخته و باب بسیاری از راه حل مشکلات را به روی آنان مسدود نموده روبرو هستند. تحریم هائی که مستقیم بر آسایش و زندگی مردم ایران اثر نهاده و آنان را از حقوق طبیعی خود محروم نموده است.

اینجانب بدون توجه به علل واسباب این اقدام غیر انسانی از سوی دولت ایالات متحده، به عنوان یکی از روحانیون ایران از محضر آن پدر روحانی می خواهم که به عنوان رهبر محترم کاتولیک های جهان و جانشین پطرس مقدس، برای رفع این تحریم ها اقدام فرمایند. به یقین این اقدام بشر دوستانه موجب خوشنودی حضرت عیسی (ع) منادی صلح و بشارت و زمینه ساز رضایت خداوند قادر متعال و قبول دعاها به درگاه او خواهد بود.

* رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران /۱۵مارس ۲۰۲۰