در سوگ آیت الله حاج سید محمد حسن علوی سبزواری( طاب ثراه )

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیی
با کمال تاثر بدینوسیله رحلت عالم ربانی وفقیه صمدانی ایت الله حاج سید محمد حسن علوی سبزواری طاب ثراه را به اطلاع عموم دوستان وعلاقمندان می رساند. فقدان این مرد بزرگ که به یقین از نمونه های روحانیت عالم ، عامل و متخلق در زمان ما بودند برای ارباب فضیلت و ارزشهای معنوی مایه تاسف وتالم است . برای روح بلند ان درگذشته گرامی رضوان حق متعال وبرای کلیه بازماندگان ، بستگان وارادتمندان سوگوار صبر جمیل واجرجزیل مسالت دارم .