آیت الله سیدمصطفی محقق داماد پیامی را برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران، محمد رضا شجریان صادر کرد.

متن پیام آیت الله سیدمصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم اسلامی به این شرح است:

انالله وانا الیه راجعون
جناب اقای همایون شجریان
برهنگان طریقت به نیم جو نخرند/ لباس اطلس آنکس که از هنر خالی است

استاد بلند آوازه ایران محمدرضا شجریان پدر بزرگوار شما که شخصیت هنری وی مزین به چهره ادبی، انسانی، و مردمی بود  از میان ما رفت ، این قفس سزای چنین مرغ خوش الحان نبود. ملت ایران از خداوند خلاق هنر برای او گلشن رضوان مسالت دارند و او را مرغ آن چمن میدانند .

برای شما و سایر بازماندگان داغدار بردباری زیبا و برای ملت سوگوار ایران سربلندی وعزت مستدام آرزومندم .