نوشته‌ها

شرمندگی بشریت

قرن معاصر شاهد چند رخداد مهم است که هرکدام به جای خود موجب افتخار بشریت و نشانه رشد و تعالی تفکر انسانی بوده است. از جمله تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر و از همه بالاتر با تصویب چهار کنواسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها و تنظیم مقررات حقوق بشر دوستانه می باشد.

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام

فایل های صوتی روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام اثر حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد در این صفحه منتشر شده است.