مطالب توسط

کارآمدی و مقبولیت نظام حکمرانی بر لبه تیغ تعارض منافع 

تعارض منافع در شکل‌های مختلف پدیدار می‌شود و حداقل ۹ شکل خاص از تعارض منافع در متون علمی وتخصصی شناسایی شده است. اصطلاح تعارض منافع ( Conflict of interest) پیشینه ای کمتر از یک قرن دارد و سابقه آن به پس از پیدایش تئوری‌های سازمان و مدیریت برمی‌گردد. این اصطلاح توسط سازمان‌های مختلف بین‌المللی تعریف […]

اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه آیت الله محقق داماد

موضعگیری خردمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری درجریان درگیری اخیر میان مردم مظلوم غزه و رژیم اشغالگر قدس واقعا آموزشی سیاسی بود به همه دست اندرکاران امور کشور که چگونه مصالح ملی را باید همواره مدنظر قرار دهند‌.

,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه پنجاه و دو

نکته لازم به ذکر اینکه محور اختلاف شیعه و سنی را نباید بر دنیوی و قدسی بودن قدرت تفسیر کرد. چرا که اختلاف مزبور این نیست که یک طایفه می گوید اداره جامعه یک امر مقدس است  و شخصی که می خواهد پس از پیامبر(ص) این امر را به عهده گیرد یک قدرت الهی مجسم در روی زمین است و حضرت علی(ع) مصداق آن است و طایفه دیگر منکر آن شوند.

,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه پنجاه و یک

در سده های نخستین اسلامی، فعالیتهای سیاسی و اندیشه های اصلاح طلبانه  در زمینه های اجتماعی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام می گرفت. امام محمد غزالی از کسانی است که در کتاب معروف خود احیاء علوم الدین دیدگاه جدیدی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده است.

,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه پنجاه

  بیعت مردم با پیامبر(ص) به این معنی بود که آنان یک شخصیتی که در امر رسالت جنبه آسمانی، قدسی  و وحیانی دارد را برای یک امر عرفی دنیوی و زمینی انتخاب کرده ­اند و به هیچ وجه چنین تلقی نشد که چون پیامبر(ص) در سمت پیامبری مأموریتی آسمانی انجام می دهد بنابراین هویت قدرت تغییر یافته و حاکمیتی آسمانی شکل گرفته است.

,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه چهل و نه

مردمی بودن پیامبر اسلام موجب آن شد که قدرت دنیوی در اسلام مردمی شود و به هیچ وجه قدرت آسمانی و الاهی شکل نگیرد. تشکل رهبری اجتماعی و سیاسی پیامبر به موجب آنچه در منابع اسلامی آمده کاملاً مردمی و بشری است و بر پایه نهادها و اصول بسیار مهمی استوار شده که در درون تعلیمات اسلامی وجود دارد