شرمندگی بشریت

قرن معاصر شاهد چند رخداد مهم است که هرکدام به جای خود موجب افتخار بشریت و نشانه رشد و تعالی تفکر انسانی بوده است. از جمله تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر و از همه بالاتر با تصویب چهار کنواسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها و تنظیم مقررات حقوق بشر دوستانه می باشد.
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه چهارم

با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو روحانیون مسیحی به رغم اقبال عامه مردم، به مخالفت برخاستند و در خاموش کردن جرقه ها بلکه شعله های نورافشان وتاثیرگذاری روزافزون این کتاب  نهایت تلاش خودرا به خرج دادند
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه سوم

شاید بتوان گفت که نخستین تلاش برای ارائه یک فهمی روشنگرانه از شرایط سیاسی واجتماعی بشرتوسط حقوقدانانی بزرگ بنام شارل ،بارون دومونتسکیو، صورت گرفته است
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه دوم

روشنگری یک حزب نبود هرچندکه به نحو شبکه ای پیش می رفت وحتی یک مکتب هم نبود چون فلاسفه روشنگری یک دسته آموزه های مشترک نداشتند. میتوان آنرا یک جنبش دانست. روشنگران برنامه مشترک نداشتند ، ولی مسیر مشترک داشتند
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه اول

درتاریخ قاره اروپا سه رویداد بزرگ رخ‌داده که به انقلاب و یا نهضت عنوان یافته و هرکدام به نوعی به دیگری مرتبط است؛
,

پیشگفتار روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام

عصر روشنگری دوره‌ای پرشور و هیجان در تاریخ غرب بود که به صورت تقریبی از ۱۶۵۰ تا ۱۷۸۹ میلادی یعنی حدود صدوپنجاه سال به طول انجامید. از اهداف مهم آن تابانیدن نور فهم و ادراک بر تاریکیِ نادانی بود. این جمله میان نویسندگان مشهور است که می …

آشنایی با کلیات حکمت اسلامی

فایل های صوتی آشنایی با حکمت اسلامی اثر حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد در این صفحه منتشر شده است.

خارج فقه باب اجاره

دروس خارج فقه حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد

فلسفه-شرح شواهد الربوبیه

فایل های صوتی سلسله دروس شواهد الربوبیه حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد در این صفحه منتشر شده است.

اصول فقه

شرح و تبیین کتاب کفایه الاصول توسط حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد

تفسیر قرآن در حکمت متعالیه

درسهای تفسیر قرآن در حکمت متعالیه توسط حضرت آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد