آیندۀ فلسفه در ایران را چگونه می‌بینید؟ و چه برنامه‌ای برای آیندۀ فلسفی ایران پیشنهاد می‌کنید؟

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰

  • ساعت ۱۳:۳۰ | آغاز همایش با پخش پیام تصویری آیت‌الله جوادی آملی
  • ساعت ۱۴:۱۵ | سخنرانی دکتر سیدحمید طالب‌زاده

قرائت پیام مکتوب دکتر رضا داوری اردکانی

  • ساعت ۱۵:۴۵ | سخنرانی دکتر سیدمصطفی محقق داماد
  • ساعت ۱۶:۳۰ | سخنرانی دکتر علی پایا

لینک ورود به همایش

https://www.skyroom.online/ch/motahariphil/c1