دانشگاه خاتم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه برگزار می‌کند:
همایش به مناسبت روز جهانی فلسفه:
عنوان «زیست عقلانی»
روز سه‌شنبه ۲ آذر
ساعت ۱۶ تا ۲۰

سخنرانان و عناوین سخنرانی به ترتیب زمانی:

1- دکتر قاری سید فاطمی با موضوع : حقوق بشر معاصر از عقلانیت استعلایی تا عقلانیت ابزاری
2- دکتر غلامرضا اعوانی با موضوع : عقل معاش و عقل معاد
3- دکتر سیدمصطفی محقق داماد با موضوع : دینداری عقلانی
4- دکتر حسین شیخ‌رضایی با موضوع : زیست عقلانی و نقش احساس
5- دکتر محسن جوادی با موضوع : معقولیت عمل به عنوان خیر پایه
6- دکتر سیدمحمد رضا حسینی بهشتی با موضوع : زیست عقلانی و طبیعت
7- دکتر شهین اعوانی با موضوع : مدرنیته و زیست عقلانی
8- دکتر سیدحمید طالب‌زاده : فلسفه و آزادی

لينك ورود : http://meeting.khatam.ac.ir/wpd2021